Wermlandsflyg

WermlandsflygWermlandsflyg startade redan 1946 i Karlstad och då under namnet AB Värmlandsflyg. 1963 flyttade bolaget till Torsby och påbörjade samtidigt verksamheten med geofysisk flygmätning. Sedan flera år tillbaka utför företaget geologisk kartering av Sveriges berggrund. Flygplanet är utrustat med instrument som kan mäta magnetfält och gammastrålning med mera. På så vis får man information om hur berggrunden ser ut på djupet.

Idag flyger Wermlandsflyg med sammanlagt fyra flygplan av typen Twin Commander. Tre av dessa är av typen Twin Commander 690C/840 Jetprop och har plats för 6 passagerare. Flygplanet som är utrustat med mätinstrument är en Twin Commander 500S Shrike.

Utöver geofysisk flygmätning erbjuder Wermlandsflyg också tjänster inom fotoflyg, laserscanning och nukleär beredskap. Genom ett samarbete med Flyguppdraget har bolaget alla tillstånd som krävs för typutbildningar (Type Rating). De kan dessutom bistå med hjälp vid förnyelse av de vanligaste certifikatbehörigheterna.

Läs mer om företagets tjänster och flygplansflotta här

Lämna en kommentar

nio + 9 =