Ingen affär mellan WOW Air och Icelandair

WOW AirI början av november meddelade Icelandair att man skulle gå samman med konkurrenten WOW Air. Istället för att fortsätta kriga om passagerarna skulle de bilda en stark allians, men samtidigt fortsätta sina verksamheter under respektive namn. Igår kom dock beskedet att affären inte blir av.

WOW Air har under längre tid tampats med ekonomiska problem och underskottet uppgår till närmare 250 miljoner kronor. Problemen beror till stor del på en allt för snabb expansionstakt där man startat nya flyglinjer och leasat allt fler flygplan. Frågan är nu om bolaget överlever den närmsta tiden framöver.

WOW Airs dåliga ekonomi är med all säkerhet en av anledningarna till den avbrutna affären parterna emellan. Men Icelandair menar på att de själva inte är skick till att genomföra sammanslagningen. En annan orsak är enligt uppgift tidsbrist. Man har helt enkelt inte lyckas uppfylla alla krav innan Icelandairs extra bolagsstämma som ägde rum idag den 30:e november.

Nyligen har WOW Air fått återlämna två Airbus A320 och två Airbus A330 till Park Aerospace Holdings. Det innebär en minskning av flottan med en femtedel. Dock ska det inte påverka planerna på att börja flyga till New Delhi den 11:e december enligt bolaget. Framtiden får utvisa hur det går med dessa planer.

Se aktuella linjer och priser hos lågprisbolaget här

Lämna en kommentar

1 × 1 =